X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

معرفی آلبوم پرورش قارچ کوثرپرداز

مرجع آموزش کشت انواع قارچ های خوراکی

خاک پوششی 1

نحوه تشخیص میزان رطوبت خاک پوششی + تصاویر

یکی از پارامتر هایی که در تولید قارچ دکمه ای باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد مقدار رطوبت خاک پوششی است

تشحیص مقدار رطوبت خاک پوششی در تولید قارچ اول از همه به تجربه تولید کننده ارتباط دارد اما روشهایی هم برای تشخیص وجود دارد

یکی از روشهایی که به منظور تست مقدار رطوبت خاک مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از روش فشردن خاک بین دو انگشت است

مطابق تصاویر زیر مقداری خاک را از روی کمپوست جدا میکنیم

خاک را بین دو انگشت فشار میدهیم

پس از فشرده شدن باید تنها یک قطره آب از بین انگشتان چکیده شود و یا تنها با انگشتان آب را حس کرد

نباید بیش از این مقدار آب از خاک خارج شود

مقدار زیاد آب در خاک پوششی منجر به کندی رشد میسلیوم یا زردی پین ها میشود و مقدار کمتر رطوبت باعث توقف رشد و از بین رفتن میسلیومها خواهد شد

 

 

خاک پوششی و تشخیص مقدار رطوبت خاک در پرورش قارچ

خاک پوششی و تشخیص مقدار رطوبت خاک در پرورش قارچ با روش دو انگشت

 

جایگزین پیت در خاک پوششی (تحقیق)

تحقیقاتی صورت گرفته تا جایگزین های پیت را در خاک پوششی که به در ایران به مقدار محدود یافت میشود پیدا کنند . این جایگزین از نظر قیمت پایین تر و در دسترس تر خواهد بود . البته تحقیق در این زمینه ادامه دارد

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺖ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻗﺎﺭچ ﺍﺯ  ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻫﺎﻱ  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺑﺮﺍﻱ  ﺗﻬﻴﻪ  ﺧﺎﻙ  ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ،  ﻭﻟﻴﻜﻦ  ﺭﺍﻳﺞ  ﺗﺮﻳﻦ  ﺧﺎﻛﻲ  ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﻛﻪ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ  ﭘﻴﺖ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻚ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ  ﺗﻦ   ﭘﻴﺖ  ﺑﻪ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺧﺎﻙ  ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﺑﻪ  ﻭﺳﻴﻠﻪ  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﺎﺭچ ﻫﺎﻱ  ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ  ﻣﺼﺮﻑ  ﻣﻲ  ﺷﻮﺩ. 

ﻣﺮﺩﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻭﻱ  ﭘﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻟﺬﺍ ﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﭘﻴﺖ  ﺷﻮﺩ  ﻧﻴﺎﺯ  ﺍﺳﺖ. 

ﺩﺭ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺑﺎ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎﻱ   ﭘﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ  ﺯﻳﺎﺩﻱ  ﺻﻮﺭﺕ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺍﺳﺖ.  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺍﺯ  ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﻳﺮﺍ  ﭘﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﺳﺘﻮﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ  ﭘﻴﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ)  ﺑﻬﺘﺮ  ﺍﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺍﺯ  ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.  ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﭘﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ﻭﺻﻨﺎﻳﻊ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﺎﺭچ  ﮔﺴﺘﺮﺵ  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ

در تحقیق انجام شده سعی بر آن بوده تا از ورمی کمپوست که توسط کرم های کمپوست که قرمز رنگ هستند تولید میشود که آنها اقدام به مصرف زباله ها میکنند استفاده شود.

در این تحقیقات انحام شده مشخص شد که ورمی کمپوست نمیتواند به تنهایی جایگزین مناسبی برای پیت باشد زیرا از EC بالایی برخوردار است و چسبندگی آن نسبت به پیت بالاتر است البته با این وجود در وزن محصول نهایی فقط کمی تفاوت دیده شد

تفاوت خاک پوششی ایرانی و خارجی در پرورش قارچ دکمه ای

خاک پوششی در حقیقت یک لایه محافظت کننده است
البته اگر خاصیتی هم در رشد قارچ داشته باشد ناچیز است و خصوصیت یک خاک پوششی خوب برای استفاده در پرورش قارچ بیشتر در میزان نگهداری آب و حفاظت و استحکام بخشی به پایه قارچ در کمپوست است


در کل خاک پوششی شرایط را برای رشد قارچ فراهم میکند بدون خاک پوششی مرحله رشد میسلیوم به زایشی تبدیل نخواهد شد و میسلیوم ها در کمپوست رشد میکنند و شاهد هیچ قارچی نخواهیم بود


بحثی که مطرح است انتخاب خاک پوششی ایرانی یا خارجی است .
شاید بنظر برسد که خاک پوششی خارجی به هر حال بهتر است و هزینه تا گاها 2 برابری آنرا متحمل میشویمhttp://goldmushroom.persianblog.ir


صد البته  که خاک های مرغوب چه ایرانی و چه خارجی تاثیر شگرفی خواهد داشت اما در این مورد اگر خاک های ایرانی مرغوب را انتخاب کنیم چه بسا همان نتیجه را بگیریم و لزوما خاکهای ایرانی بی کیفیت نیستند و بی دلیل نیازی به هزینه های بیشتر نیستالبته با فروشندگانی کار کنید که همیشه مخلوطی که به خاک اضافه میکنند را تغییر ندهند، منظور این است که خاک پوششی به تنهایی خیلی مناسب نیست و معمولا در کارخانه موادی به خاک اضافه میکنند تا ظرفیت دریافت رطوبت و.. آن افزایش یابد
همیشه پیش از خاکدهی ، خاک ارسال شده را با مخلوط کردن آب در آن بررسی کنید تا خاک بدی برایتان ارسال نشده باشد چراکه پس از خاکدهی راه بازگشتی نیست

 


http://goldmushroom.persianblog.ir
برای آزمایش خاک آنرا پس از مخلوط کردن با آب که شرایط آبدهی در آن بوجود می آید بررسی کنید که حالت رسی پیدا نکند. خاک خوب فشرده نمیشود

از شرایط اختصاصی مناسب برای یک خاک


http://goldmushroom.persianblog.ir
1- ظرفیت دریافت رطوبت و نگهداری آب در خود
2- سطح مناسب اسیدی یا بازی بودن خاک پا PH
3- قابلیت عبور دادن هوا از خود که در رشد قارچ بسیار مهم است
4- پاستوریزه شدن مناسب و عاری بودن از هر نوع آلودگی و ارگانیسم های بیماری زا
5- ارائه در بسته بندی در بسته و مطمئن
6- تازه بودن - به معنای  کوتاه بودن مدت پاستوریزاسیون تا ارائه خاک به شما

خاک های پوششی

خاکهای پوششی که برای قارچ استفاده میشوند معمولا در ترکیبی از مواد
مختلف تولید میشوند . حتی سبک ترین و بهترین نوع خاکها باید با موادی مخلوط شوند
تا بتوان از آنها در تولید قارچ استفاده کرد خاکی  مثل خاک جنگهای شمال
ایران برای استفاده برای خاک پوششی مستعد است .

البته برای تبدیل شدن به خاک پوششی مواد مختلفی به آن افزوده میشود و
در نهایت عمل ضد عفونی با بخار آب انجام میشود.

اما برای درک بهتر اینکه خاک پوششی خوب چه مشخصه ای دارد باید به چند نکته توجه کرد

اول اینکه خاک پوششی نباید به صورت بسیار فشرده در آید


خاک باید آب زیادی را نگاه داردhttp://goldmushroom.persianblog.ir/


خاک خوب باید ضد عفونی مناسبی داشته باشد زیرا در غیر اینصورت مستعد بیماری های گوناگونی در کمپوست خواهد شد

خاک خوب پس از خاکدهی به صورت گلوله های خاک نباید ظاهر شود و هرچه بافت خاک سبکتر ، پراکنده تر و جاذب بیشتر آب باشد بازده پرورش قارچ به همان نسبت بالا میرودخاک خوب قدرت نفوذ اکسیژن بالایی دارد اما خاک رسی به جای جذب آب آن را به پایین خاک و به سمت کمپوست میراند

سعی کنید زمان خرید خاک پوششی تا حد امکان به روز خاک دهی نزدیک تر باشد


دستگاه رافلینگ اتوماتیک و خودکار سازی رافل عمقی یا سطحیاین وسیله بصورت خودکار البته بر روی قفسه های مخصوص با عرض مشخص حرکت میکند و با تکه های فلزی که در تصاویر میبینید اقدام به برهم زدن خاک پوششی میکند

مقدار نفوذ چنگک ها به خاک و سرعت حرکت بر روی قفسه قابل تنظیم است

باقی تصاویر در ادامه 

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای


دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

دستگاه اتوماتیک رافلینگ خاک پوششی و خودکار سازی رافلینگ عمقی و سطحی در پرروش قارچ تکمه ای

 

قارچ دکمه ای در خانه - خاکدهی (جلسه ششم 6 )


خوب نکته ای که پیش از خاکدهی در اولین روز از ورورد کمپوستها باید انجام میشد و در جلسه گذشته تذکر آن فراموش شد ، کوبیدن کمپوستها پس از ورورد به سالن است.


پس از ورورد کمپوستها به سالن آنها را با دست میکوبیم تا برجستگی های زمان حمل و نقل آنها یکدست شود .

اینکار به این دلیل انجام میشود که در زمان خاکدهی خاک به صورت یکنواخت و یکسطح بر روی کمپوست پخش شود

حالا موقع کندن کیسه های کمپوستها است . کیسه ها ی کمپوستهای وسط را تا جایی که دیده نشود جدا میکنیم . اما یک لبه برای کمپوستهای کناری در نظر میگیریم ، این لبه باید به شکلی باشد که وقتی آنرا بلند میکنیم تا 4 سانت از سطح کمپوست بالا بیاید، تا پس از خاکدهی که باید 4 سانت از روی کمپوست را بگیرد ، خاک بوسیله این نایلون حفظ شود

خوب حالا میتوانیم خاکدهی را آغاز کنیم

در پرورش قارچ دکمه ای در منزل نیازی به افزودن مواد خاصی به خاک نیست .

خاک را پس از اماده سازی کمپوست وبریدن پلاستکها طبق توضیحات بر روی کمپوست پهن میکنیم و همزمان بوسیله انگشتان ارتفاع آنرا بررسی کرده تا بین 3 تا 4 سانتی متر از روی کمپوست را اشغال کند

 

باید توجه داشت که نحوه برش دادن پلاستیک ها که در بالا توضیح داده شد برای خاکدهی یکپارچه است که پلاستیک کمپوستهای وسط را کاملا جدا میکردیم . اگر مایل بودید خاکدهی را برای هر کمپوست جداگانه انجام دهید ، برای تمامی کمپوستها مثل کمپوستهای لبه قفسه ها عمل میکنیم. یعنی از 4 طرف هر کمپوست 4 سانت نایلون ها را کمتر می بریم

 

پس از اتمام خاکدهی موقع آبیاری کمپوستها است استhttp://goldmushroom.persianblog.ir

باید آبدهی سنگین انجام شود تا حدی که آب به داخل کمپوست نرسد . این را به تجربه به دست خواهید آورد . میتوانید خاک را با انگشت در یک کمپوست بررسی کنید و ببینید با چه میزان آب ، آب به کمپوست رسیده است


پرورش قارچ جلسه هشتم 8 - آبدهی پس از خاکدهی

اگر تا بحال دوره های پرورش قارچ این وبلاگ را دنبال کرده باشید پس از توضیحات خاکدهی که در جلسات قبل توضیح داده شده نوبت به آبدهی میرسد.

پس از خاکدهی. کمپوست ها و پهن کردن روزنامه ها بر روی آن و خیس نگاه داشتن آن تا روز دوازدهم باید چند بار به خاکها آبدهی کرد .www.goldmushroom.persianblog.ir
برای آبدهی روزنامه های پهن شده بر روی کمپوستها را کمی مرطوب میکنیم - تا اندازه ای که قابل برداشتن باشد - این عمل باعث میشود روزنامه ها به یکدیگر بچسبند و جمع شدنشان راحت تر باشد .

آبدهی بهتر است یکبار در روز سوم ٣ - یکبار در روز هفتم ٧ - و یکبار در روز دهم ١٠صورت گیرد . البته توجه کنید که این شیوه آبدهی تجربی بوده و شاید هر پرورش دهنده شیوه خاصی در آبدهی داشته باشد و شیوه هایی متفاوت از شیوه ای که در بالا گفته شد را بشنویم .

آبدهی خاک باید به حدی انجام شود که به هیچ عنوان آب به داخل کمپوست وارد نشود و در حجم بیشتر آب در خاک بماند . آبدهی بیش از حد باعث میشود تا آب به کمپوست وارد شود و باعث کشته شدن میسلیوم ها شود که در نتیجه ورود میسلیوم( میسلیوم = کپک هایی که در آینده به قارچ تبدیل میشوند و به رنگ سفید هستند ) به داخل خاک کند میشود www.goldmushroom.persianblog.ir

در روش آبدهی بالا آبدهی سنگین مد نظر ما است . این نوع آبدهی با آبدهی سبک که در آن تنها سطح روی خاک مرطوب میشود تفاوت دارد . در این روش باید کلیه خاک موجود بر روی کمپوست خیس شود . www.goldmushroom.persianblog.ir

بهترین راه برای آبدهی استفاده از آبپاش هایی است که بر روی شلنگ آب نصب میشوند و آب در آن به شکل دوش آب خارچ میشود . توجه داشته باشید که باز بودن آب باید به حدی باشد که در زمان آبدهی باعث جابجا شدن خاکها نشود .
هیچگاه نباید آب به صورت مستقیم بر روی کمپوست با فشار ریخته شود !www.goldmushroom.persianblog.ir

پس از آبدهی کمپوست ها باید روزنامه هایی جدید به روی آنها پهن شود و دوباره روزنامه های پهن شده را نیز مرطوب کرد . مرطوب نگاه داشتن روزنامه ها تا روز دوازدهم باید انجام شود و تقریبا هر چند ساعت یکبار این عمل باید تکرار شود تا محیطی مرطوب در زیر روزنامه ها ایجاد تا محلی مناسب برای رشد کپک ها ایجاد شود .

از روز ورود کمپوستها به سالن ١٢ روز طول کشید تا میسلیوم ها در کمپوست رشد کنند . در این دوره هیچ نیازی به وجود رطوبت در سالن نیست . در ١٢ روز دوم که بعد از خاکدهی آغاز میشود وجود رطوبت در سالن به دلیل مرطوب نگاه داشتن خاکها ضروری است . البته روزنامه ها در ایجاد رطوبت موثر هستند و بخش عمده ای از رطوبت را تامین میکنند ولی در صورتی که رطوبت ساز یا دستگاه تامین رطوبت در سالن نباشد مجبور هستیم در فواصل کوتاه مدت اقدام به مرطوب کردن روزنامه ها کنیمwww.goldmushroom.persianblog.ir

حتما در سالن شما وجود محلی برای خروج آب ضروری است . هم در زمان شستشوی سالن و هم در زمان آبدهی مقدار زیادی آب باید از سالن خارج شود .

در زمان آبدهی کمی هوای سالن خنک میشودwww.goldmushroom.persianblog


پرورش قارچ جلسه هفتم 7 - خاک پوششی مرطوب

در جلسه ششم پرورش قارچ و آموزش خاکدهی خشک مراحل این نوع خاکدهی به همراه معایب و مزایای آن توضیح داده شد و در این جلسه به روش خاکدهی مرطوب میپردازیم

در این نوع خاکدهی بهتر است قبل از مخلوط کردن خاک همراه آب با آزمایش یک کیسه خاک معیار مقدار آب در هر کیسه خاک را اندازی گیری کنیم تا بتوان همه خاکها را در یک زمان با آب مخلوط کنیم

میزان مناسب آب برای مخلوط نمودن با خاک از روش زیر تشخیص داده میشود

 • ریحتن یک یا نصف از یک کیسه خاک در ظرفی که امکان مخلوط کردن خاک پوششی قارچ و آب در آن وجود داشته باشد
 • افزودن کمی آب و مخلوط کردن خاک همراه با آب
 • اندازه گیری و دقت در مقدار آب ریخته شده در خاک
 • برداشتن یک مشت خاک و فشار دادن خاک در دستتان
 • در نهایت چکیدن یک قطره آب با فشردن خاک ( در سی دی مربوط به خاکدهی که به زودی در سایت قرار میگیرد این نکته در فیلم آموزشی نشان داده میشود )

 آموزش رایگان پرورش قارچwww.GoldMushroom.Persianblog.ir

بعد از پیمانه زدن میزان آب و خاک آماده سازی خاک را شروع میکنیم

 1. چند کیسه از خاک های پوششی را از کیسه ها خارج میکنیم و بر روی هم انباشته میکنیم

   آموزش رایگان پرورش قارچwww.GoldMushroom.Persianblog.ir

 2. مقدار آبی که برای هر کیسه خاک پیمانه زده بودیم را بر اساس تعداد کیسه های خالی شده به خاک می افزاییم
 3. قبل از ریختن آب بر روی خاکها به آب بهتر است به میزان یک قاشق غذا خوری کاربندازیم به هر 20 لیتر آب اضافه کنیم ( البته استفاده نکردن از قارچ کشها توصیه میشود ! ولی این روش پیشگیری از کپک سبز و برخی آلودگی هاست که بعضا مورد استفاده قرار میگیرد و در اینجا صرفا جهت آموزش نوشته شده )
 4. از قبل چند بیل را شسته و با کلر ضد عفونی میکنیم
 5. شروع به هم زدن خاکها کرده و تا جایی که خاک یکدست شود به این کار ادامه میدهیم
 6. پس از آماده شدن خاک مقداری از خاک را به داخل سالن برده و در آنجا بر روی کمپوست ها میریزیم .
 7. میزان خاک موجود بر روی هر کمپوست باید بیشتر از یک بند انگشت کمپوست را بپوشاند
 8. در اینجا مقدار خاکی را که بر روی یک کمپوست ریخته ایم تا کاملا آن را بپوشاند را پیمانه میزنیم
 9. میتوان خاک خیس شده را همراه با فرقون ( البته شسته شده و ضدعفونی شده با کلر ) به داخل سالن منتقل کنیم
 10. در داخل سالن به میزان خاک پیمانه شده در سطل میریزیم و بر روی کمپوستها خالی میکنیم و همین عمل را تکرار کرده تا خاک اضافی بر روی کمپوستها ریخته نشود
 11. در این زمان نیازی به صاف کردن خاکها نیست میتوانید کلیه خاکها را ریخته و در یک زمان همه آنرا صاف کنید
 12. دقت کنید روی کمپوستها کاملا با خاک پوشیده شده باشد و خاک زیاد و خاک کم هر دو منجر به مشکلات تولید میشود . خاک زیاد باعث خواهد شد بیشتر زحمت رشد مربوط به رشد میسلیوم در داخل خاک شود و باردهی را کم میکند - و خاکدهی کم منجر به از دست دادن رطوبت خاک و نفوذ آب به داخل کمپوست در زمان آبدهی خواهد شد.

   آموزش رایگان پرورش قارچwww.GoldMushroom.Persianblog.ir

 13. پس از صاف نمودن کلیه خاکها بر روی کمپوست اقدام به پهن کردن روزنامه بر روی کمپوستها کرده و روزنامه های پهن شده را خیس نگه میداریم

 

توجه : کلیه روشهای ذکر شده در این وبلاگ نتیجه تجربه چند ساله بوده و روشهایی مطمئن هستند ولی مشکلات احتمالی در صورت استفاده نادرست از این دستورات به هیچ عنوان متوجه مدیر وبلاگ نیست .


قارچ دکمه ای پرورش و تولید جلسه ششم 6 ( در سالن ) خاک دهی کمپوستها و خاک پوششی

برای انجام خاک دهی خشک به توضیح زیر توجه نمایید

اصطلاح خاکدهی خشک به این معناست که ما خاک را بدون افزودن هیچ نوع قارچ کش و یا آب به روی کمپوست ها میریزیم

در این روش که در کنار مزایای آن دارای معایبی است خاک را پس از پیمانه زدن -- که در جلسه قبل توضیح داده شد -- به روی کمپوست ها میریزیم و در همان روز اقدام به آبدهی سبک مینماییم .

* آبدهی کمپوست ها پس از خاکدهی در جلسات بعد کاملا توضیح داده خواهد شد ولی معمولا زمان آبدهی کمی تجربی بوده و در برخی اوقات این زمان به روز دوم نیز به تاخیر می افتد

معایب و مزایای خاکدهی خشک

مزایا :

 1. خاک در این روش بدلیل کم آب بودن سبک بوده و زمان حمل و صاف کردن بسیار راحت تر از خاک خیس بوده و انعطاف پذیر تر است
 2. مدت زمانی که در روش خاکدهی تر در زمان خاکدهی صرف میشود در این روش صرفه جویی میگردد

 

معایب : 

 1. رشد دیرتر میسلیوم های قارچ به داخل خاک
 2. عدم یکنواختی در زمان باردهی و عدم توازن در فلش های مختلف و باردهی بالای فلش اول
 3. فشرده شدن خاک در زمان آبدهی و کم بودن فضای تنفس

بنابراین اکثر سالن های مجهز و بزرگ تولید قارچ از روش دوم استفاده میکنند که بوسیله آب خاک خیس شده و سپس بر روی کمپوستها ریخته میشود .

میزان آب مورد نیاز برای خیس نمودن خاکها باید بر اساس پیمانه ریخته شود و زیاد بودن آب مشکلاتی در رشد میسلیوم ها ایجاد خواهد کرد

 سی دی های آموزشی که در آینده در وبلاگ قرار خواهد گرفت شامل ویدئو هایی است که بهترین میزان رطوبت خاک در زمان افزودن به کمپوست در آن نشان داده میشود .

در روش خاکدهی خشک اگر با میزان آبدهی در روزهای 5 یا 6 اقدام به از بین بردن تعدادی از میسلیوم ها ( کپک هایی که بعدا به قارچ تبدیل میشوند ) ننمایید احتمال باردهی بسیار زیاد در اولین برداشت وجود خواهد داشت که این اتفاق بسیار نا خوشایند بوده و منجر به خستگی نیروی کار و مشکلاتی در فروش قارج خواهد شد.


قارچ - آموزش جلسه پنجم تولید - خاکدهی و ریختن خاک پوششی کمپوستها


پس از برش دادن کیسه های کمپوست زمان آماده ساخت خاک پوششی میرسد

خاکدهی کمپوست همانطور که قبلا توضیح داده شده به 2 صورت انجام میشود

1- خاکدهی خشک

2-خاکدهی مرطوب

روشهای بالا به نوبت توضیح داده خواهد شد ولی لوازمی نیز قبل از شروع به کار احتیاج خواهیم داشت

در سالن های بزرگ برای خاکدهی نیاز به یک پیمانه برای اندازه زدن خاکها است . چراکه در زمان خاکدهی یک سالن با 500 کمپوست نمیتوان در سالن براحتی میران خاک ریخته شده بر کمپوست ها را اندازه زد یا به عبارت دیگر امکان کم و زیاد شدن خاک بر روی کمپوست ها وجود دارد.

در ضمن اغلب سالن ها فضای زیادی برای آماده کردن خاک در سالن ندارند و بنابراین خاک ها را در راهروی خارج سالن یا در بیرون از محل پرورش قــــارچ آماده میکنند . پس برای راحتی در بیرون سالن خاکهای پیمانه شده را به داخل سالن منتقل میکنند .

این پیمانه میتوانند یک سطل فلزی باشد که با تقریب گیری میتوان به میزان پر بودن خاک سطل برای هر کمپوست پی برد.

معمولن خاک ها را ( که به صورت کیسه کیسه شده شبیه کیسه برنج همراه با دوخت در کارخانه ارسال شده ) در یک محل برش داده و به صورت تپه مانند در می آورند و بوسیله بیل آن را در داخل سطل می ریزند.

در داخل سالن پس از انتقال خاک ها آنها را به این صورت که هر سطل بر روی یک کمپوست ریخته شود خالی کرده و این کار را برای کلیه کمپوست ها انجام میدهیم . در این مرحله نیازی به صاف کردن خاک ها نیست و بهتر است تا پایان مرحله اول اقدام به صاف کردن خاک ها نکنیم .( بر حسب تحربه این روش سرعت و بازدهی بیشتری دارد )

در آموزش جلسه بعد 2 نوع روش خاکدهی توضیح داده خواهد شد . و مزایا و معایب هر یک نیز در جلسات آتی شرح داده میشود

کمپوست , خاک پوششی , کاربنزایم , دیازینون , پرمنگنات , فرمالین

کمپوست : کود و موارد اولیه تولید قارچ دکمه ای را کمپوست نامند

خاک پوششی : پس از رشد اولیه کمپوست پس از 12 روز زمان ریختن خاک پوششی بر روی کمپوست ها فرا میرسد

دیازینون : سمی برای از بین بردن حشرات و مگس ها در سالن پرورش قارچ

کاربندازیم : نوعی قارچ کش برای از بین بردن قارچ های مضر و کپک های موجود در کمپوست قارچ

پرمنگنات و فرمالین : برای ضد عفونی کردن سالن پرمنگنات را همراه با فرمالین در سالن مخلوط کرده و گاز تولید شده را بعنوان ضد عفونی کننده استفاده میکنند

تاریخ ارسال: جمعه 12 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 10:32 ب.ظ | نویسنده: kowsar | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد